Trivas logotyp.

Vad:

Material för användning i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.
För närvarande består materialet av affischer och ett arbetsblad. Affischerna förklarar:
  • Diskriminering
  • Kränkande behandling
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Rätten att få hjälp
  • Kamratskap - att stå upp mot diskriminering och kränkande behandling


Arbetsblad:

Vad skolan gör för att bekämpa diskriminering och kränkande behandling.

Hur:

Affischerna kan skrivas ut, lamineras och sättas upp i klassrummet eller spridas ut på olika platser i skolan.
Affischerna är tänkta att fungera som en påminnelse för eleverna. Först behöver de se affischerna och diskutera innebörden tillsammans med sin lärare.

Arbetsbladet:

Börja med att diskutera i klassen vad ni konkret gör på skolan för att bekämpa diskriminering och kränkande behandling. Skriv upp på tavlan (t.ex. Vi tränar på att säga stopp mot orättvisor, vi har elevråd för att alla ska komma till tals). Låt eleverna efteråt välja ut ett exempel var, som de får rita och skriva om på arbetsbladet. När eleverna är klara, låt deras arbete pryda skolans väggar.

Varför:

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är ett omfattande arbete som kräver många insatser. Vi vill med vårt material konkretisera och hjälpa till en bit på vägen.

Bra att veta:

Vi har valt att inte lyfta skillnaden mellan diskriminering och trakasserier för att göra materialet så lättillgängligt som möjligt för eleverna.
Affischerna lovar eleverna skolpersonal som handlingskraftigt agerar och hjälper dem mot diskriminering och kränkande behandling. Detta kräver ett kontinuerligt arbete med all personal och att alla förstår vilket viktigt uppdrag de har.

Gå tillbaka